کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
biconference
0 دوست
0 نقد و بررسی
3 عکس
1395/02/29
activity_stream_photo_added
کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
1395/02/29
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/28
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/26
activity_stream_photo_added
کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
1395/02/26
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/26
activity_stream_photo_added
کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
1395/02/26
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/25
activity_stream_event_added
1395/02/25
activity_stream_event_added
1395/02/25
activity_stream_talk_added

یک بحث جدید درباره "معرفی کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران" شروع کرد.

1395/02/25
activity_stream_talk_added

یک بحث جدید درباره "محور های کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران" شروع کرد.

1395/02/25
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/25
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

1395/02/12
activity_stream_user_updated

اطلاعات پروفایلش رو ویرایش کرد.

میوا، میوه های دستچین! آنلاین!
کانال تلگرام کاریزما

نقدهام چطور بوده؟

مفید بود 0
بامزه بود 0
جالب بود 0
وبلاگ یا وب سایت من

امتیازهام

شروع گفتگو
1000
آپلود عکس
300
معرفی رویداد
1000
دیده شدن رویدادهام
30
دیده شدن گفتگوهام
30
مجموع امتیاز 1860

گفت و شنود