پیام دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس:

در دنیای پس از رکود امروز که پرتلاطم و شدیدا در حال تغییر است، چگونه مطلع می‌شوید با اثربخشی و کارآمدی هرچه بیشتر سازمان خود را به پیش می‌برید؟ بدون پاسخی جامع به این پرسش مطمئن باشید که سازمان شما در حال از دست دادن ارزش و از پی آن، ثروت است.

یک لغزش کوچک برای سازمان های بزرگ بمنزله هزینه های سنگین و برای سازمان های کوچک بمنزله مرگ آنان است. این مهم نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان ارشد سازمان لازم است تا سازمان خود را به سازمانی چابک یا Agile Organization تبدیل نمایند. در حقیقت چابکی سازمان های امروز یک باید است که آنان را در بهره گیری بهینه از فرصت ها و از سوی دیگر در رویارویی در برابر تهدیدها در حوزه های تصمیم گیری و اقدام بموقع، بروز نگاه می دارد.

از این منظر، یک سازمان بدون بهره گیری از سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence بعنوان مولفه ای لاینفک از سازمانی چابک، قادر نیست و نخواهد بود تا خود را به مجموعه ای چابک تبدیل نموده و همچنین در مرور زمان چابکی آن را حفظ نماید.

در حقیقت سیستم هوش تجاری تنها یک ابزار نیست، بلکه پدیده ای چترگونه است که مجموعه ای از مولفه های نرم و سخت در سازمان را پوشش می دهد. از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان در سطح استراتژیک گرفته تا افزایش سرعت و دقت در سطح عملیاتی سازمان را پوشش می دهد و تمامی نیروهای انسانی سازمان در تمامی سطوح آن را قادر می سازد تا مبتنی بر دانش استخراج شده ای که در داده های داخلی و خارجی سازمان وجود دارد، از چابکی لازم برای تحلیل واقعیات سازمان و همچنین داشتن نگرشی نسبت به آینده آن برخوردار باشند.

در چنین سازمان چابکی است که سیستم هوش تجاری می تواند هوشمندی را در سراسر سازمان ایجاد نموده و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان را از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مطلع سازد.

در این ارتباط، اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران در صدد است تا محققین، مدیران، و کارشناسان سازمان های امروز را با رویکردی علمی و کاربردی با قابلیت های سیستم های هوش تجاری اثربخش و کارآمد بعنوان کلیدی ترین مولفه یک سازمان چابک در قالبی علمی و بخصوص اجرایی، آشنا سازد.

آقای دکتر علی افضلی
دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس
 

 

این مهم دربر گیرنده منافع کلیدی ذیل برای شرکت کنندگان در کنفرانس خواهد بود:

• از سخنرانی کاربردی اساتید برجسته ملی و بین المللی در حوزه سیستم های هوش تجاری بهره مند گردند.

• از کارگاه های آموزشی مبتنی بر سیستم های برتر هوش تجاری که توسط سازمان گارتنر رتبه بندی شده اند بهره برده و سیستم های هوش تجاری اثربخش و کارآمد را در عمل لمس نمایند.

• از ارائه راه حل های اجرایی هوش تجاری که توسط اساتید اجرایی به سازمان های کشور در قالب پنل های تخصصی داده می شود، بهره مند گردند.

• در جمع مدیران ارشد، متخصصین، و پژوهشگران هوش تجاری با دیدگاه های نرم و سخت و تجربیات عملی آنان آشنا شده و دانش خود را تسهیم نمایند.

• از روند اجرایی بلوغ هوش تجاری در سازمان های کشور در قالب اعطای تندیس بلوغ هوش تجاری آگاهی پیدا کنند.

• با برترین محصولات هوش تجاری کشور مبتنی بر معیارهای استاندارد و بین المللی رتبه بندی، آشنا شوند.

• از غرفه های موجود در نمایشگاه جانبی کنفرانس دیدن کرده و با فعالیت سایر شرکت ها در زمینه سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای سازمانی آشنا شوند.

مخاطبین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران:

* اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران، و دانشجویان علوم مدیریت و فناوری اطلاعات.

* مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان سازمان های بخش خصوصی و دولتی کشور که نیازمند اتخاذ تصمیمات چابک و هوشمندی سازمان در انواع صنایع و کسب و کارها هستند، شامل:

 - سازمان هایی که در فاز آمادگی جهت بهره گیری از هوش تجاری قرار دارند.

 - سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری قرار دارند.

 - سازمان هایی که در فاز پس از پیاده سازی یا بهره برداری از هوش تجاری قرار دارند.

 - سازمان ها و شرکت های عرضه کننده نرم افزارهای هوش تجاری و یا سیستم های مرتبط با آن مانند انواع سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای سازمانی.

 - سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات فنی هوش تجاری مانند بسترسازی داده ای سازمان ها.

 - سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات مدیریتی هوش تجاری مانند بسترسازی فرایندهای سازمان ها.

 - سازمان ها و شرکت های عرضه کننده خدمات آموزشی و مشاوره هوش تجاری.
 

 

 

1395/02/25

چرا ساکت نشستی؟! عضو کاریزما شو یا اگر عضو هستی وارد سایت شو و توی بحث شرکت کن.

میوا، میوه های دستچین! آنلاین!
کانال تلگرام کاریزما

گفت و شنود