هر روزنامه ورزشی که دوس داری و از صفحه اولش عکس بگیر تا بقیه هم استفاده کنند .

1395/01/14

روزنامه خبرورزشی دوشنبه 16 فروردین

1395/01/16

روزنامه

ورزشی

گل

1395/01/16

خبرورزشی

1395/01/17

روزنامه 

گل

1395/01/17

صفحه اول روزنامه خبرورزشى ٢١ فروردين

1395/01/21

صفحه اول روزنامه گل ٢١ فروردين 

1395/01/21

روزنامه گل 3 شنبه 7 اردیبهشت

1395/02/7

روزنامه خبرورزشی 3 شنبه 7 اردیبهشت

1395/02/7

خبر ورزشی

1395/04/8

روزنامه ورزشی گل

1395/04/8

چرا ساکت نشستی؟! عضو کاریزما شو یا اگر عضو هستی وارد سایت شو و توی بحث شرکت کن.

میوا، میوه های دستچین! آنلاین!
کانال تلگرام کاریزما

گفت و شنود