هر روزنامه که میخونی یا هر نشریه که دوس داری و از صفحه اولش عکس بگیر تا بقیه هم استفاده کنند .

1395/01/14

روزنامه خراسان

1395/01/14

روزنامه همشهری دوشنبه 16 فروردین

1395/01/16

روزنامه ایران

1395/01/16

the world of economy

1395/01/17

روزنامه آرمان سه شنبه 17 فروردین

1395/01/17

روزنامه همشهری سه شنبه 17 فروردین

1395/01/17

روزنامه ایران سه شنبه 17 فروردین

1395/01/17

روزنامه شرق سه شنبه 17 فروردین

1395/01/17

صفحه اول روزنامه خراسان ٢١ فروردين

1395/01/21

صفحه اول روزنامه دنياى اقتصاد

1395/01/21

صفحه اول روزنامه ايران ٢١ فروردين

1395/01/21

روزنامه فرصت امروز یکشنبه 22 فروردین

1395/01/22

روزنامه جهان صنعت یکشنبه 22 فروردین

1395/01/22

دنیای اقتصاد 8 تیر

1395/04/8

چرا ساکت نشستی؟! عضو کاریزما شو یا اگر عضو هستی وارد سایت شو و توی بحث شرکت کن.

میوا، میوه های دستچین! آنلاین!
کانال تلگرام کاریزما

گفت و شنود